Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Kto może zostać dawcą szpiku kostnego?

 

Podstawowe kryteria kwalifikacyjne dla honorowego dawcy szpiku

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 45 lat.

Choroby mające wpływ na kwalifikację dawcy szpiku:

  • Choroby onkologiczne i hematologiczne

  • Zakażenia wirusem HIV lub przynależność do grupy zwiększonego ryzyka zarażenia tym wirusem - dyskwalifikuje dawcę. 

  • Aktywna astma, wymagająca podawania leków - dyskwalifikuje dawcę. Jeżeli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków, to może być zakwalifikowany. 

  • Nadciśnienie - jeżeli jest utrzymane w prawidłowym zakresie przez leki to kandydat może być zaakceptowany. 

  • Cukrzyca - jeżeli wymaga podawania leków przeciwcukrzycowych to dyskwalifikuje dawcę. 

  • Padaczka - jeżeli w ciągu minionego roku wystąpił więcej niż jeden napad to dyskwalifikuje dawcę. Jeżeli pacjent pobiera leki przeciwpadaczkowe i w ciągu minionego roku nie wystąpił więcej niż jeden napad to dawca może być zakwalifikowany. 

  • Przebyty zawał serca, zabieg wszczepienia by-passy'ów i inne schorzenia serca, wymagające podawania leków - dyskwalifikuje dawcę. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, które nie wymaga leczenia oraz zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowane. 

  • Obecność antygenu HBS, przeciwciał anty - HCV dyskwalifikuje dawce. Przeciwciała anty - Hbc oraz przebyte zakażenie wirusem typu A (żółtaczka pokarmowa) są akceptowane. 

  • Gruźlica - aktywna gruźlica w okresie minionych 2 lat dyskwalifikuje dawcę.

  • Tatuaż - jeżeli upłynął co najmniej rok od jego wykonania, tatuaż nie jest przeciwskazaniem