Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

III Krakowska Konferencja "Choroby nowotworowe - profilaktyka i leczenie"

 


W dniach 13 i 14 października 2006 r. w Auli im. Nowodworskiego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się III Krakowska Konferencja pt.: "Choroby nowotworowe - profilaktyka i leczenie"

Organizowane przez nas konferencje naukowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem lekarzy umożliwiając im dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie.

Profilaktyka i leczenie raka

Organizując Konferencję mamy na celu szerzenie wiedzy w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym, chorobom krwi. Prezentowane są tu najnowsze osiągnięcia medyczne w dziedzinie hematoonkologii, programy profilaktyczne, epidemiologia nowotworów, itp.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do lekarzy, personelu medycznego, a także wszystkim zainteresowanych tematyką.

Program Konferencji

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. św. Anny 12

13.10.2006 r. – piątek

Otwarcie Konferencji:
prof. dr hab. Wojciech Nowak - Dziekan Wydziału Lekarskiego CMUJ
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek - Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
Urszula Smok - Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

Wykład wprowadzający:                            
Prof. dr hab. Janusz Pawlęga – Występowanie nowotworów złośliwych w Polsce, przeżycia chorych na nowotwory złośliwe.

I sesja - Gdzie jesteśmy - Quo vadis polska onkologio i hematologio?

Prowadzenie: prof. dr hab. Antoni Czupryna

- prof. dr hab. Marian Reinfuss – Radioterapia Onkologiczna
- prof. dr hab. Andrzej Lange – Immunologia Kliniczna 
- prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk – Onkologia i hematologia dziecięca
- dr med. Anna Koper – Jakość w opiece pielęgniarskiej – wybrane elementy

II sesja – Wczesna wykrywalność chorób nowotworowych    

Prowadzenie: Ewa Preisner, prof. dr hab. Krzysztof Herman

- prof. dr hab. Wojciech Nowak –   Wczesna diagnostyka raka piersi
- prof. dr hab. Antoni Czupryna- Wczesne wykrywanie nowotworów przewodu pokarmowego
- dr hab. med. Anna Wojas – Pelc – Nowotwory skóry
- dr hab. med. Andrzej Urbanik – Rola radiologii we wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych
- dr med. Wojciech Jurczak – Diagnostyka chłoniaków w Małopolsce
- dr n. med. Bogdan Małkowski - Wczesna diagnostyka PET-CT w chorobach nowotworowych
- ks. Adam Trzaska – W obliczu ludzkiego cierpienia – refleksje kapelana hospicjum


14.10.2006 r. – sobota

Otwarcie drugiego dnia konferencji:
- prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Dyrektor medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
- Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

Wykład wprowadzający:
dr med. Henryk Olechnowicz – Wczesna diagnostyka raka płuc

III sesja – Działania profilaktyczne, odpowiedzialność publiczna za wykrywanie chorób nowotworowych

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Wordliczek

- Krystyna Kollbek-Myszka –  Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa
- Piotr Bożek – Dyrektor ds. Medycznych Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

IV sesja – Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową

Prowadzenie: dr n. med. Elżbieta Pluta,  dr med. Marcin Hetnał

- prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Świadomość leczenia bólu w onkologii
- dr Ryszard Szydło – Jakość życia po przeszczepie szpiku kostnego
- lek. med. Janusz Lange –Infekcje wirusowe po przeszczepie.
- dr Robert Jach – Szczepionka przeciwko HPV – nadzieje dla Polek
- Ida Karpińska – Stowarzyszenie na Rzecz walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”
- dr med. Małgorzata Klimek – Profilaktyka raka szyjki macicy
- lek. med. Jarosław Stolarski, dr med. Jan Woś –  Opieka nad pacjentem z rakiem krtani
- mgr Halina Lebiedowicz – Czynniki psychologiczne w terapii chorób nowotworowych

Słuchacze Konferencji otrzymali Certyfikaty Uczestnictwa MCKP UJ, lekarzom dodatkowo przyznano 10 punków edukacyjnych.

 

 

Galeria zdjęć:

prof. dr hab. Janusz Pawlęgaprof. dr hab. Marian Reinfuss Krystyna Kollbek-Myszka

Ewa Preisner, prof. dr hab. Krzysztof HermanUrszula Smok i ks. Adam Trzaska

prof. dr hab. Jerzy WordliczekUrszula Smok z lek. med. Januszem Lange


 

Patronat honorowy:

 prof.Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

prof. Wiesław Pawlik - Prorektor ds. Collegium Medicum UJ

Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Współorganizatorzy:

Collegium Medicum UJ

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

Studencka Poradnia Prawa Medycznego Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ

 

Główny Sponsor:

Sponsorzy:

 

Partnerzy Fundacji:

 

Patronat medialny:

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa