Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

II Krakowska Konferencja "Opieka nad pacjentem po leczeniu choroby nowotworowej"

 

W ubiegłym roku Fundacja "Podaruj Życie" po raz drugi włączyła się w krajową kampanię edukacyjną w zakresie zwalczania chorób nowotworowych - była głównym organizatorem II Krakowskiej Konferencji o zasięgu ogólnokrajowym pt.: Opieka nad pacjentem po leczeniu choroby nowotworowej.

Konferencja odbyła się w dniach 14 i 20 października 2005 roku w auli Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli profesorowie nauk medycznych - wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. Tematami wykładów były między innymi: powikłania onkologiczne i immunologiczne; opieka nad pacjentem po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej w dzieciństwie; procedura auto i allotransplantacji szpiku; przeszczepiania komórek krwiotwórczych - długoterminowa opieka po przeszczepieniu; ból nowotworowy; powikłania okulistyczne, endokrynne i ginekologiczne, reumatologiczne; leczenie duszności u pacjenta, opieka paliatywna.

Głównym celem Konferencji było zwrócenie uwagi lekarzom pracującym w przychodniach i szpitalach na konieczność objęcia szczególną i właściwą opieką pacjenta tuż po leczeniu hematoonkologicznym. Wyczulenie lekarzy rodzinnych na właściwą opiekę nad chorym po zasadniczym leczeniu szpitalnym, a także samych pacjentów i ich bliskich - aby efekty dotychczasowego leczenia nie zostały zmarnowane.

Jako potwierdzenie udziału w Konferencji każdy uczestnik, który wypełnił stosowny formularz, otrzymał certyfikat uczestnictwa wydany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarze dodatkowo otrzymali 10 punktów edukacyjnych. W trakcie Konferencji wydanych zostało ponad 320 Certyfikatów, co świadczy o dużym zainteresowaniu i potrzebie kontynuacji w przyszłym roku.

Program Konferencji


14.10.2005 r. - piątek

Powitanie:
prof. dr hab. Wojciech Nowak - Dziekan Wydziału Lekarskiego CMUJ
Stanisława Urbaniak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Urszula Smok - Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

I Sesja „Kontynuacja leczenia hematologicznego i onkologicznego – oczekiwania wobec podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa ambulatoryjnego”

Prowadzenie: prof. dr hab. Wojciech Nowak

Wykład wprowadzający: prof. dr hab. Witold Lukas

Podsesja onkologiczna
prof. dr hab. Wojciech Nowak –  Przerzuty do wątroby – zasady leczenia
prof. dr hab. Marian Reinfuss – Zasady badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym

Podsesja hematologiczna i transplantologiczna – Część I

Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki

prof. dr hab. Andrzej Lange – Przeszczepiania komórek krwiotwórczych – długoterminowa  opieka po przeszczepieniu
dr Ryszard Szydło –  Przeszczep to tylko początek... - dane m.in. z EBMT i IBMTR

Podsesja hematologiczna i transplantologiczna - Część II

Prowadzenie: prof. dr hab. Witold Lukas

prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki – Procedura auto i allotransplantacji szpiku
prof. dr hab. Mariusz Ratajczak – Długotrwała i wielodyscyplinarna opieka nad dzieckiem po  przeszczepieniu komórek hematopoetycznych

II Sesja „Towarzyszenie, wsparcie w kontynuacji leczenia choroby nowotworowej”

Prowadzenie: prof. dr hab. Witold Lukas

Ks. prof. PWr dr hab. Wademar Irek – Twórcza obecność przy chorym. Człowiek wobec sytuacji granicznych
dr Tomasz Grądalski – Opieka paliatywna
mgr Marcin Mikos – Studencka Poradnia Prawa Medycznego Wydziału Ochrony Zdrowia CMUJ
Bożena Pająk–Borzęcka – „Ku Życiu” Stowarzyszenie Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego Kliniki Hematologii CMUJ
Jacek Gugulski – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Osób z Przewlekłą Białaczką Szpikową


20.10.2005 r. - czwartek

Powitanie:
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

III Sesja „Problemy długoterminowej opieki po leczeniu choroby nowotworowej”

Prowadzenie: prof. Krystyna de Walden–Gałuszko

Wykład wprowadzający/uzupełniający I-szą część konferencji
dr hab. Walentyna Balwierz –  Opieka nad pacjentem po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej w dzieciństwie

Część I
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Ból u chorego na nowotwór
dr hab. Anna Pituch–Noworolska – Powikłania immunologiczne
dr hab. Bożena Romanowska–Dixon –Nowotwory wewnątrzgałkowe

Część II
dr Małgorzata Krajnik – Leczenie duszności u pacjenta
dr Mariusz Bałajewicz – Chemioterapia a jatrogenna menopauza
dr Ewa Kucharska – Powikłania reumatologiczne

IV sesja  „Towarzyszenie, wsparcie w kontynuacji leczenia choroby nowotworowej”

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Wordliczek

prof. Krystyna de Walden–Gałuszko –Wsparcie psychospołeczne
mgr Izabela Nowicka–Syposz – Pielęgnowanie pacjenta po leczeniu hematologicznym
Robert Stankiewicz, podopieczny Fundacji „Podaruj Życie” –  Powrót do zdrowia
Krzysztof Tokarz, Igor Pietkiewicz – Stowarzyszenie UNICORN – Psychoterapia pacjentów onkologicznych – sposoby pracy z pacjentem
Grażyna Korzeniowska – Krakowskie Towarzystwo AMAZONKI
prof. Maria Świrzowska – Fundacja „Wyspy Szczęśliwe”
Paweł Wójtowicz – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO


Po zakończeniu II Krakowskiej Konferencji - "Opieka nad pacjentem po leczeniu choroby nowotworowej" w dniu 20 października dla naszych Gości wystąpili artyści scen krakowskich m.in.: Ola Maurer, Anna Treter, Tomasz Hernik i Jan Hnatowicz.

 

Galeria zdjęć:

dr Ryszard Szydło prof. Krystyna de Walden–Gałuszkodr hab. Anna Pituch–Noworolska

prof. dr hab. Jerzy Wordliczekdr n.med. Jolanta Goździkdr hab. Bożena Romanowska–Dixon

dr Małgorzata Krajnik dr Ewa Kucharskadr Mariusz Bałajewicz

 

 

Patronat honorowy:

prof. dr hab. med. Wiesław Pawlik
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 

Sponsorzy:

 

Patronat medialny:


 

Współorganizatorzy:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studencka Poradnia Prawa Medycznego