Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

IV Krakowska Konferencja "Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową"

 

W dniach 12 i 13 października 2007 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się - organizowana przez naszą Fundację - IV Krakowska Konferencja "Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową".

 

Leczenie chorób nowotworowych

IV Krakowska Konferencja jest kolejną z cyklu organizowanych przez Fundację „Podaruj Życie” konferencji poświęconych tematyce zwalczania chorób nowotworowych. Temat tegorocznych spotkań „Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową” – wypełniły wykłady naukowców, specjalistów oraz praktyków związanych z onkologią z kraju i zagranicy.

Jednym z naszych prelegentów był m.in. prof. Mariusz Z. Ratajczak z James Graham Brown Cancer Center Uniwersytet Louisville, USA. Pan Profesor jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (polskiego Nobla – 2006 r.).

Rak - profilaktyka, opieka, leczenie

Tematyka obecnej Konferencji była obszerna, składała się na nią m.in.: hematologia dziecięca, nowotwory ginekologiczne, nowotwory skóry i tkanek miękkich, rak jelita grubego, pielęgniarstwo onkologiczne. W trakcie poszczególnych sesji zostały omówione etapy leczenia tych chorób, t.j.: wczesne zdiagnozowanie, zasadnicze leczenie oraz opieka po zakończeniu leczenia zasadniczego.

Organizowane przez nas doroczne Krakowskie Konferencje są jedynymi tego rodzaju przedsięwzięciami na terenie Polski południowej. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym rosnąca ilość słuchaczy, jak również liczba wydanych wydanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego certyfikatów uczestnictwa. W tym roku ilość uczestniczących w spotkaniach to ok. 530 osób, certyfikatów zaś wydano 502. Lekarzom dodatkowo zostało przyznanych po 10 pkt. edukacyjnych.

W trakcje Konferencji działał – wzorem lat poprzednich - punkt konsultacyjny, w którym zainteresowani mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat  profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. Ponadto pacjenci i ich rodziny byli informowani gdzie i jakiej pomocy mogą szukać.

Raka można leczyć i wyleczyć

Organizując Konferencję pragniemy wpływać na kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie. Wyczulać środowisko medyczne, lekarzy rodzinnych – gdyż to w ich ręka często spoczywa los chorego, jego szansa na wyzdrowienie - na właściwą opiekę nad chorym, szczególnie w zakresie wczesnego zdiagnozowania choroby nowotworowej. Zwiększa to szansę na całkowite wyleczenie, a także pomniejsza koszty leczenia, co nie jest bez znaczenia przy obecnej sytuacji w jakiej znajduje się nasza służba zdrowia. Środki na ochronę zdrowia, na zwalczanie chorób nowotworowych – jak powszechnie wiadomo – są bardzo ograniczone, powinniśmy więc wszyscy, na miarę możliwości dokładać starań by były one maksymalnie wykorzystane z pożytkiem dla potrzebujących.

Kolejnym bardzo ważnym społecznie elementem tej sytuacji jest ograniczenie negatywnych skutków choroby nowotworowej dla pacjenta jak i jego najbliższych. Pragniemy wyczulić lekarzy rodzinnych na właściwą opiekę nad chorym po zasadniczym leczeniu szpitalnym, a także samych pacjentów i ich bliskich - aby efekty dotychczasowego leczenia nie zostały zmarnowane.


Program Konferencji

Collegium Medicum UJ, Kraków, ul. św. Anny 12

12 październik (piątek)

Powitanie:                                                                                            

prof. dr hab. med. Wiesław Pawlik – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum,
prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek – Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

    
Wykład wprowadzający                                                                         
prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak – "Komórki macierzyste – przyszłość medycyny"
Laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej  

I sesja – Hematologia dziecięca 

 Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki,   dr n. med. Szymon Skoczeń                                                     

1. dr med. Agnieszka Dłużniewska – „Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych układu krwiotwórczego”
2. prof. dr hab. Alicja Chybicka – „Przeszczepy komórek macierzystych układu krwiotwórczego u dzieci”
3. dr med. Angelina Moryl-Bujakowska – „Opieka po zakończeniu leczenia białaczek i chłoniaków złośliwych”

 
II sesja – Rak jelita grubego                                                            

Prowadzenie: dr n. med. Elżbieta Pluta,  dr med. Marcin Hetnał

1. prof. dr hab. Krzysztof Herman – „Podstawy diagnostyki i leczenia chirurgicznego raka jelita grubego”
2. doc. dr hab. Teresa Kowalska –  „Leczenie skojarzone raka jelita grubego”
3. prof. dr hab. Roman Herman –  „Postępy i perspektywy leczenia raka jelita grubego”

 
III sesja – Nowotwory skóry i tkanek miękkich                             

Prowadzenie: dr n. med. Elżbieta Pluta,  dr med. Marcin Hetnał

1. prof. dr hab. Jerzy Mituś - „Mięsaki tkanek miękkich i nowotwory skóry"
2. doc. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – "Rola radioterapii w leczeniu mięsaków tkanek miękkich i nowotworów skóry"
3. ks. dr  Lucjan Szczepaniak – Wsparcie chorego
 

13 październik (sobota)

Powitanie:                                                                            
dr n. med. Marcin Hetnał – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Wykład wprowadzający                                                                     
prof. dr hab. Marek Zembala – „Immunoterapia nowotworów – początek, czy koniec nadziei”
                                                                                                 
IV sesja – Działania profilaktyczne, odpowiedzialność publiczna za wykrywanie chorób nowotworowych                                                                        

Prowadzenie: dr hab. Maciej Kowalczyk

1. dr Rafał Muchacki - Poseł Sejmu V Kadencji, Beskidzkie Centrum Onkologii
2. dr Andrzej Bohosiewicz – Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK
 
V sesja – Nowotwory ginekologiczne                                    

Prowadzenie: dr med. Kazimierz Pitiński, dr n. med. Tomasz Banaś

1. dr n. med. Małgorzata Klimek - "Profilaktyka nowotworów narządu rodnego"
2. doc. dr hab. Kazimierz Karolewski - "Diagnostyka raka piersi i nowotworów narządu rodnego"
3. prof. dr hab. Krzysztof Urbański - "Metody leczenia nowotworów ginekologicznych"

 
VI sesja – Pielęgniarstwo onkologiczne                                     

Prowadzenie:  mgr Janina Łęgosz,   mgr Tadeusz Wadas

1. dr Anna Koper– „Rozwój pielęgniarstwa onkologicznego na przykładzie działań edukacyjnych”
2. mgr Barbara Cichocka – „Jakość życia  pacjentek z nowotworem narządów płciowych leczonych brachyterapią -HDR,LDR”
3. mgr Beata Kaźmierczak -  „Opieka pielęgniarska nad pacjentem w trakcie chemioterapii”

Galeria zdjęć:

prof. dr hab. med. Wiesław Pawlik – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium MedicumUrszula Smok - Prezes Fundacji

prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczakprof. dr hab. Aleksander B. Skotnickidr n. med. Szymon Skoczeńprof. dr hab. Alicja Chybicka

prof. dr hab. Jerzy Mituś doc. dr hab. n. med. Krzysztof Składowskiks. dr  Lucjan Szczepaniakprof. dr hab. Marek Zembala

dr hab. Maciej Kowalczykdr med. Agnieszka Dłużniewskadr med. Marcin Hetnałdr Anna Koper

Dr Rafał MuchackiDr Andrzej BohosiewiczDr n. med. Małgorzata Klimekprof. dr hab. Krzysztof Urbański

dr n. med. Elżbieta Plutadr n. med. Tomasz Banaś dr med. Kazimierz Pitiński

mgr Barbara Cichocka mgr Beata Kaźmierczakdoc. dr hab. Kazimierz Karolewski Urszula Smok - Prezes Fundacji

 

Patronat honorowy:

prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 prof. Wiesław Pawlik
Prorektor UJ ds. Collegium MedicumWspółorganizatorzy:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK
Studencka Poradnia Prawa Medycznego Wydziału Ochrony Zdrowia CM UJ

Sponsorzy:

 

Partnerzy:

Patronat medialny:

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego