Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

I Krakowska Konferencja "Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych"

Fundacja "Podaruj Życie" zorganizowała w dniu 14 października 2004 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Konferencje naukową pt. "Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych".

Konferencja była adresowana do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, w szczególności do lekarzy rodzinnych. Często bowiem w ich rękach spoczywa los chorego, jego szansa na wyzdrowienie, a nawet życie. Wcześnie wykryta choroba nowotworowa, wcześnie rozpoczęte właściwe leczenie zwiększa szansę na wyleczenie. Swoją ogromna wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie podzielili się ze słuchaczami znakomici naukowcy z kraju i zagranicy. Tematami wykładów były między innymi: diagnostyka obrazowa; leczenie białaczek, węzłów chłonnych, leczenie raka piersi, prostaty; choroby u dzieci; chemioterapia; dobór dawcy w przeszczepach szpiku kostnego; etyka opieki nad chorym.

Mamy ogromna nadzieję, że wiedza wyniesiona z tej Konferencji będzie pomocna lekarzom w ich codziennej pracy dla dobra chorego.

Profesor Andrzej Lange Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu na zakończenie swojego wykładu wręczył Urszuli Smok Dyplom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku dziękując jej za zaangażowanie w popularyzowaniu idei dawstwa szpiku oraz prowadzenie Rejestru Dawców Szpiku.

Jako pamiątkę oraz potwierdzenie udziału w Konferencji każdy uczestnik, który wypełnił stosowny formularz, otrzymał certyfikat uczestnictwa wydany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarzom dodatkowo przyznano 5 punktów edukacyjnych. Wykłady wygłaszane w trakcie Konferencji zostały wydrukowane w formie książkowej w nakładzie 500 egzemplarzy. Publikacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Konferencji towarzyszyła bardzo ciekawa wystawa fotograficzna p.t. :"Mistyka Odludzia" - autorstwa jednego z naszych wykładowców dr Ryszarda Szydło - pracownika naukowego z Hammersmith Hospital London w Wielkiej Brytanii.

Miłym akcentem kończącym Konferencję był program artystyczny p.t. "Wieczór z piosenką". Wystąpili artyści "Piwnicy pod Baranami": Ola Maurer, Piotr "Kuba" Kubowicz, akompaniował Jarosław Kaganiec - poezja śpiewana; oraz soliści Operetki Wrocławskiej: Wiesława Wawrzyniak, Leopold Stawarz, akompaniowała Lubow Nawrocka - prezentując w pierwszej części swego programu arie operetkowe, natomiast w drugiej popularne piosenki z lat 20 i 30 ubiegłego wieku w reżyserii Bohdana Łazuki.

Temat Konferencji spotkał się z dużym zainteresowaniem. Utwierdza nas to w przekonaniu o słuszności podjętych działań w zakresie szerzenia oświaty medycznej oraz przybliżenie najnowszych osiągnięć nauki w zwalczaniu chorób nowotworowych. Temu celowi miała służyć Konferencja i cel został osiągnięty.

 

Program Konferencji

14 październik 2004 r. (czwartek)

Otwarcie:
prof. dr hab. Marek Zembala - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Urszula Smok - Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

Sesja I
Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Zembala
prof. dr hab. Andrzej Lange - Genetyczne, kliniczne, socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania doboru  allogenicznego dawcy szpiku
prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki - Ogólna charakterystyka wysokodozowanej chemioterapii, wspomaganej przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych
dr hab. Andrzej Urbanik - Możliwości wczesnej diagnostyki obrazowej w chorobach nowotworowych

Sesja II
Prowadzenie:prof. dr hab. Aleksander B. Skotnicki
Adam Pławecki- Prezes Fundacji „Gorące Serce”
prof. dr hab. Wojciech Nowak- Wczesna diagnostyka raka piersi
dr hab. Walentyna Balwierz- Co należy zrobić, aby rozpoznać choroby nowotworowe u dzieci
ks. dr Lucjan Szczepaniak SCJ- Etyka opieki nad dzieckiem onkologicznie chorym

Sesja III
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Lange
dr hab. Andrzej Stelmach - Podstawy rozpoznawania i profilaktyki nowotworów
dr Jolanta Goździk - Wykorzystanie kliniczne komórek macierzystych, nadzieje i kontrowersje
dr Zbigniew Rudzki - Biopsja węzła chłonnego

Sesja IV
Prowadzenie: dr hab. Andrzej Stelmach
lek. med. Janusz Lange - Możliwość leczenia białaczek u osób dorosłych wodniesieniu do czynników ryzyka
dr Ryszard Szydło - Od wykrycia nowotworu do leczenia, doświadczenia z Wielkiej Brytanii
red. Kamil Durczok - W poszukiwaniu zdrowia, refleksje pacjenta wleczeniu choroby

 

Galeria zdjęć:

Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoRejestracja na KonferencjęPunkt informacyjny

Aula Nowodworskiego CMUJprof. dr hab. Wojciech Nowakprof. dr hab. Andrzej Lange

Urszula Smok i dr n.med. Ryszard Szydłoartyści "Piwnicy pod Baranami"

 

 

Patronat honorowy:

prof. Marek Zembala
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Stanisława Urbaniak
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

 Janusz Sepioł
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Sponsor Główny Konferencji:

Organizacja wspierająca:

Fundacja Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. "Gorące Serce"

 

Wsparcie organizacyjne Konferencji:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Urzą Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Miasta Krakowa

 

Serdecznie dziękujemy Instytucjom, Organizacjom Wspierającym oraz wszystkim Sponsorom.

Dziękujemy również Wolontariuszom - studentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA Poland oraz studentom Wydziału Ochrony Zdrowia CM UJ z kierunku Zdrowie Publiczne.