Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

V Krakowska Konferencja "Choroby nowotworowe - profilaktyka, leczenie i opieka"


Lekarzy, studentów medycyny, pielęgniarki i wszystkie osoby zainteresowane zaprosiliśmy na V Krakowską konferencję w dniach 17 i 18 kwietnia 2009 r. do Auli im. Nowodworskiego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tematem konferencji były „Choroby nowotworowe – profilaktyka, leczenie i opieka".  Spotkanie wypełniły wykłady naukowców, specjalistów oraz praktyków związanych z onkologią z kraju i zagranicy.

Współorganizatorami było Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz IFMSA-Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny.

 


Program konferencji

17 kwiecień (piątek)

Powitanie: prof. Antoni Czupryna – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Klinicznych
dr Andrzej Ryś – Dyrektor Generalny Dyrektoriatu Zdrowia i Bezpieczeństwa Konsumentów Komisji Europejskiej
Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

I sesja – Hematologia dorosłych                                               

Prowadzenie: dr hab. Maciej Siedlar

prof. Aleksander Skotnicki – Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna u chorych z chłoniakiem złośliwym
mgr inż. Sylwia Madej – Statystyka racjonalizuje postępowanie lekarskie-analiza danych medycznych

II sesja – Diagnostyka i leczenie w onkologii                             

Prowadzenie: dr Tomasz Grądalski

dr n. med. Bogdan Małkowski – Współczesne zastosowania techniki PET-CT w onkologii
dr Małgorzata Krajnik - Opieka nad chorym umierającym

III sesja - Nowotwory głowy i szyi                                             

Prowadzenie: dr Paweł Dymek

doc. dr hab. Maciej Modrzejewski - Diagnostyka i leczenie chirurgiczne
dr n. med. Andrzej Wygoda – Leczenie skojarzone

IV sesja - Komunikacja z pacjentem z chorobą nowotworową     

Prowadzenie: mgr Tomasz Filarski

prof. Witold Lukas, mgr Aleksandra Oleksiak - Wsparcie zespołu praktyki lekarza rodzinnego w przebiegu choroby nowotworowej
dr Małgorzata Majewska - „Co mówimy, gdy mówimy” O języku człowieka cierpiącego
Jerzy Pyrek - "Przeszczep to życie"
Paweł Wójtowicz - Tydzień z mukowiscydozą

18 kwiecień (sobota)

Powitanie: dr n. med. Marcin Hetnał – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Wykład wprowadzający:                                                                           
prof. Andrzej Lange – Zagrożenia choroby podstawowej, możliwości transplantacyjne, wyniki i efekty leczenia

V sesja - Rak płuc                                                                       

Prowadzenie: dr Andrzej Kukiełka

doc. dr hab.  Jarosław Kużdzał - Diagnostyka i leczenie chirurgiczne
dr n. med. Aneta Zygulska – Leczenie systemowe
dr n. med. Marcin Hetnał – Radioterapia i leczenie skojarzone

VI sesja - Nowoczesne technologie w onkologii                        

Prowadzenie: dr n. med. Marcin Hetnał

prof. Jerzy Wordliczek – Postępy leczenia bólu u chorego na nowotwór - 2009
dr n. med. Krzysztof Małecki, dr Andrzej Kukiełka - Radioterapia XXI wieku  
dr n. med. Janusz Rolski – Leczenie celowane w onkologii

VII sesja – Pielęgniarstwo onkologiczne, relacja z chorym   

Prowadzenie: mgr Janina Łęgosz,  mgr Tadeusz Wadas

dr n. med. Małgorzata Pasek – Model opieki pielęgniarskiej nad chorymi na raka szyjki macicy leczonymi napromienianiem
mgr Dominika Morawska, mgr Bożena Łosiniecka, Monika Dusza – Opieka okołoprzeszczepowa

 

Galeria zdjęć:

 

 

Patronat honorowy:

prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

prof. dr hab. Wojciech Nowak
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

 

Współorganizatorzy:

 

 

Sponsorzy:

 

Patronat medialny:

 

Partnerzy:

 

 

Projekt został zrealizowany w ramach akcji "Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem", przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krakowa