Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Konferencja pt. "Transplantacja - druga szansa"

13 grudnia 2014 r. w siedzibie Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego odbyła się konferencja studencka poświęcona transplantologii. Wykład na temat przeszczepów szpiku kostnego wygłosiła Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”.

W programie znalazły się ponadto takie tematy jak: „Immunologiczne podstawy przeszczepu”, „Podstawy prawne pobierania i przeszczepiania narządów”, „Etyczne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów".

Patronat naukowy nad konferencją objął: Dziekan Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych - Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz.