Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Podsumowanie akcji "Torebka i krawat naszpikowane dobrem"

      www.torebkanaszpikowanadobrem.pl          www.krawatnaszpikowanydobrem.pl

 

11 września br. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej w Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję charytatywną „Torebka i Krawat naszpikowane dobrem”, przeprowadzoną przez Fundację Urszuli Smok "Podaruj Życie" w marcu 2014 r.

"Torebka i krawat naszpikowane dobrem" to wyjątkowa inicjatywa w ramach której zostały wystawione na licytację unikatowe torebki i krawaty, podarowane przez znane i cenione osoby ze świata kultury, sportu, polityki. W tym roku zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu zostały przyjęte m.in. przez: Danutę Wałęsę, Urszulę Grabowską, Grażynę Torbicką, Janusza Gajosa, Franciszka Smudę, Jerzego Stuhra. Każdy z licytowanych przedmiotów to osobiste pamiątki Darczyńców, pochodzące z różnych stron świata i mające swoje ciekawe historie. Dochód z akcji został przeznaczony na wyjazd integracyjny dla rodzin dotkniętym problemem choroby nowotworowej.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przez Panią Prezes Fundacji Urszulę Smok celu działalności Fundacji oraz przypomnienia przebiegu akcji.

 

W spotkaniu wzięła udział Pani Iwona Pieniążek - Psycholog Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która przybliżyła uczestnikom, jak ważne z psychologicznego punktu widzenia, są wyjazdy integracyjne dla rodzin zmagających się z chorobą nowotworową, które służą nie tylko chwili wytchnienia, ale przede wszystkim wzmacniają więzi rodzinne. Chcąc dać wyraz atmosfery wyjazdu integracyjnego, Fundacja zaprezentowła krótki film, pokazujący w jaki sposób nasi podopieczni spędzali czas w Karpaczu

Po uroczystym rozpoczęciu nadszedł czas na podziękowania obecnym na spotkaniu Sponsorom i Partnerom wspierającym działalność Fundacji, bez których organizacja drugiej edycji akcji "Torebka i krawat naszpikowane dobrem" nie byłaby możliwa. Pani Prezes Fundacji Urszula Smok wręczyła pamiątkowe podziękowania: Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Prezesowi IBSS BIOMED, Pani Iwonie Pieniążek - Psycholog Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Pani Agacie Bzymek-Waśniewskiej - współwłaścicielowi Kancelarii Prawnej DBS, Zespołowi "Kroniki" TVP Kraków, Andrzejowi Kowalczykowi - właścicielowi Alchemy Studio, Pawłowi Igielskiemu - właścicielowi Hana Studio, Jolancie Gibas - reprezentującej Kancelarię Prezydenta Miasta Krakowa, Robertowi Pencakowi - właścicielowi TVF Studio, Marii Bielik - wolontariuszce Fundacji oraz uczniom klasy 3 C SP nr 98 w Krakowie.

Z głębi serca dziękujemy również nieobecnym na spotkaniu Partnerom, Sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację akcji. Dzięki Waszej życzliwości i osobistemu zaangażowaniu mogliśmy zorganizować akcję charytatywną, której celem była pomoc chorym onkologicznie i hematologicznie.

  W spotkaniu wzięly także udział rodziny uczestniczące w wyjeździe, których uśmiechnięte twarze są dla nas dowodem, że warto pomagać.

Byli z nami również uczniowie klasy 3 C SP nr 98, którzy włączyli się w promocję akcji uczestnicząc w roli modelek i modeli w pokazie mody pomującym wydarzenie.

Spotkanie uświetnił występ wspaniałych artystek Grażyny Koziny i Antoniny Schejbal, które zagrały dla nas piękny koncert fortepianowy.

Jeszcze raz z całego serca dziękujemy!
Wasza obecność utwierdza nas w przekonaniu, że działając wspólnie możemy sprawić, że życie osób zmagających się z chorobą nowotworową wypełni się nadzieją i optymistycznym spojrzeniem w przyszłość.

 

Sponsorzy:

Patronat honorowy:

Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

 

Partnerzy:

 

Patronat medialny: